Observans

Projektcég, Szellemi Műhely, Képzési Vállalkozás, Szakmai Szolgáltató

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF
There are no translations available.

A 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00165 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START) pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Elkészült a SkillsAndGo képzéstervező, tanulási folyamattámogató és portfóliókezelő alkalmazás a 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00165 pályázat keretében.

A szoftverben rögzíteni lehet a képzésben résztvevők számára könnyen értelmezhető, motiváló módon és formában a képzési folyamat végén elvárt tanulási eredményeket, fókuszálva az adott munkaköri feladatokra, tevékenységekre.

Ezeket a képzésben résztvevők számára is értelmezhető deskriptorokat használjuk fel a tanulás folyamat építőelemeiként. Az alkalmazás abban is segít, hogy a képzésben résztvevők munkahelyi tevékenységei, tanulási szokásai, előzetes tudása alapján egyénre, kisebb csoportokra szabott tanulási folyamatot lehet kialakítani. A tanulási folyamat követésének fontos és újszerű eszköze a tanulási eredmény alapú önértékelés, vezetői értékelés, amelyek biztosítják a tanulásra fordított erőforrások hatékony megtérülését.

Az alkalmazás részét képező tanulási környezet támogatja a tanulótársak, a tanuló munkatársak közötti együttműködést. A tanulási eredményekhez gyűjtött tartalmakat, anyagokat, produktumokat meg lehet osztani mentorral, tanulótárssal, kollégával – ezek értékelhetők véleményezhetők, tovább építhetők.

A kutatásfejlesztési projekt keretében létrehozott alkalmazás várható haszna:

  •  A meglévő szervezeti tudás becsatornázása a képzési, tanulási folyamatba.
  • Az egyéni, mikro és kiscsoportos tanulási folyamatok, formák tervezési kereteinek, feltételeinek biztosítása munkahelyi környezetben.
  • Belső, és vegyes (külső képző és a munkatársait képző munkaadó együttműködésében valósul meg a képzés) képzések fejlesztésének szakmai, módszertani, tartalmi támogatása.
  • Eszköz és módszertan biztosítása a munkahelyi, munkába ágyazott oktatási, képzési folyamatok megvalósítására.
  • A tanulási motiváció kialakítására, fenntartására lehetőséget biztosító módszertani környezet kialakítása.

Az iskolarendszerű szakképzés, felsőoktatás által kibocsátott pályakezdők tudáshiányának pótlására a munkaadók kompetenciaigényeit előtérbe helyező módszertani, képzésszervezési megoldás, és eszközrendszer biztosítása.